Prakata Pengarah

Saya amat gembira untuk membentangkan kepada anda laman web baru kami. Walaupun sebelum ini KITA adalah hampir ada, laman web tersebut adalah agak sederhana berbanding laman web lain. Pembangunan pesat KITA juga memerlukan perubahan kepada reka bentuk keseluruhan laman web untuk pandangan yang lebih baik, tepat lagi kaya dengan data dan yang lebih penting user-friendly.

KITA atau Institut Kajian Etnik sebuah pusat penyelidikan di bawah UKM (Universiti Kebangsaan Malaysia) yang menjalankan banyak penyelidikan, kerjasama dan rangkaian serta persidangan dan bengkel yang berkaitan dengan etnik dan pembangunan. Isu-isu ini adalah penting dalam masyarakat berbilang kaum seperti Malaysia dan negara-negara Asia yang lain. Walau bagaimanapun, bukan krisis dan konflik, memberi tumpuan kepada perpaduan dan integrasi diguna pakai di sini, kerana watak yang cintakan keamanan dan akomodatif rakyat Malaysia.

Semua hasil penyelidikan oleh ahli-ahli KITA sering dikongsi melalui seminar dan penerbitan. Kami bersedia untuk bekerjasama dengan rakan-rakan minat yang sama dari mana-mana bahagian di dunia untuk manfaat tamadun kita. Kami mengalu-alukan cadangan, penyelidikan bersama, rangkaian dan kerjasama bagi pembangunan wacana intelektual dan tujuan perpaduan sosial.

Kami berharap maklumat berhasil boleh diperolehi daripada laman web ini. Sebarang pertanyaan dan komen adalah dialu-alukan melalui ruangan komen atau kepada webmaster. Selain itu, semua ahli KITA juga boleh dihubungi secara individu.

 

Terima kasih.

Shamsul AB
Pengarah