Mengenai KITA

Institut Kajian Etnik (KITA) telah ditubuhkan secara rasmi oleh Universiti Kebangsaan Malaysia pada 8 Oktober 2007, bersamaan tarikh perlantikan Prof. Datuk Dr. Shamsul Amri  Baharuddin sebagai Pengarah Pengasasnya.

KITA merupakan satu-satunya institut penyelidikan di Malaysia yang sepenuhnya memfokuskan kajian terhadap ‘etnik’ dan ‘etnisiti.’ Walaupun orientasi akademiknya bersifat ‘kajian tematik,’ namun KITA didukung kuat oleh orientasi ‘kajian disiplin’ dan ‘kajian wilayah,’ justru itu KITA menggalakkan kegiatan silang-disiplin yang melibatkan tiga sektor utama masyarakat, iaitu, sektor awam, sektor swasta dan sektor komuniti. Makanya KITA melaksanakan kegiatannya dengan menggunakan pendekatan ‘inclusivist.’ ..

Selanjutnya...

Prakata Oleh Pengarah

Saya amat gembira untuk membentangkan kepada anda laman web baru kami. Walaupun sebelum ini KITA adalah hampir ada, laman web tersebut adalah agak sederhana berbanding laman web lain. Pembangunan pesat KITA juga memerlukan perubahan kepada reka bentuk keseluruhan laman web untuk pandangan yang lebih baik, tepat lagi kaya dengan data dan yang lebih penting user-friendly.

Selanjutnya..

Hebahan Terkini

Copyright © 2014. Template by WebThemez.com